יום שני, 31 באוגוסט 2015

השיבה הביתה

בילדותי, לא שפר עלי היום יום.
משפחה לא משפחה ובכל זאת - זו המשפחה שהיתה.
אין טעם להרבות בפרטים.
מספיק לשים לב לעובדת בריחתי מהבית לפנימיה הצבאית תל אביב. ועד שהלכתי לפנימיה בית הספר היה מפלטי.

לפיכך, נחרצות דעותיי ודברי בעניין הבית כמסגרת הנכונה לילד ולצמיחתו - עשויה להיראות תמוהה משהו.

---


לא מעטים הם הטוענים שבית הספר היה בשבילם קרש הצלה. מהבית. מהסביבה הקרובה.
---

והנה מתוך החיים האלה של החינוך הביתי,
באה העדות הזו לאמור שאין תחליף לבית,
אין תחליף להורים,
אין תחליף למשפחה במערך חניכתו של האדם
את עצמו בחייו.

וכל מי שמהלל את בית הספר כתקופה נפלאה

בה נוצרו חברויות עולם, וכל מי שעשה חיל,
והיה מקובל, ואפילו ברח מבית הכלא
שהיה המשפחה בה גדל,

טוב אם יתבונן על האפשרות על פיה
היה מקבל גיבוי רגשי (בצד הטעויות שנעשות),
מאביו ומאמו.

גיבוי רגשי המתחייב מעצם למידת ההורים את תפקידם.
שכן עיקר החניכה המתקיימת בחינוך הביתי,
היא חניכת ההורים את עצמם להיות הורים -
על פי מה שמתווה להם הילד.
הספציפי.
בתוך מסגרת מוגדרת וברורה,
שבה טובת הילד לא יכולה להיות נתונה לפרשנות מקצועית, אלא אישית, לגבי הילד הספציפי הזה. ורק לו.

כך, שכל ילד מקבל הורים אחרים.
כל ילד מתווה דרך אחרת,
ומאפשר את החניכה המשפחתית.

לאמור שהשיבה הביתה
מאפשרת לכל אחד מבני הבית
להיות הוא.
שזה. ביתו.
וזו. משפחתו.

ההצעה הזו להתבוננות
לא מבטלת את שהושג.

בתוך כלא התפיסה החינוכית המוסדית
יש גם אסירי תודה.
שנאזקה על ידיהם האמונה שזה לטובתם.

אסירות התודה אינה בשל תנאי הכלא.
אין בה הודיה עמוקה על כליאת הגוף והנפש.

מנשבת בה רוח האדם המתעלה
מעל כל כלא וכבלי מחשבה.


---

הדברים כאמור לא באים לנזוף או להוכיח
את ההורה שקורא ומתקומם לנוכח.
אלא לזרוע את זרעי ההתבוננות.

מהי
טובת
הילד?

עוד לא נתבקש ההורה לשים את טובת הילד כמטרה עליונה. אלא רק להתבונן -
מהי טובת הילד?
ומהי טובת המבוגר?
ומהי טובת ההורה?
ומה טובת הקהילה?
ומהי טובת החברה?
אחרי שזה ברור כל אחד ידרג את טובת הילד בסולם ההעדפותיו, כהורה. כאדם. כמורה - מורה דרך לילד - וגם כאזרח, או כקול אחד בקהילה.
---

בכל מקרה - השאלות האלה, לפחות אלה, טוב שיחקרו מחדש.

---

צפירת הרגעה

מי שלא חש שזה בנפשו, שאינו יכול אחרת.
מי שלא חשה שאינה יכולה אלא לחיות בדרך החינוך הביתי.

לא מתאים.

מי שמחליט אידאולוגית, שכלית או מחשבתית,
מי שמשתכנע על ידי אחרים.
מי שמרגישה אשמה על כך שלא נוהגת כך,
או בושה -
היה ולא הפך הדבר לכורח, היה ומלווה דרך החיים הזו התלבטות בלתי פוסקת.
לא יהיה.
לא יקרה.

ולא צריך לקרות.
אולי בדור הבא.

---

עצם רענון השאלות האלה אצל הקורא,
עשוי למצוא נחלה וידיעה ברורה

אצל אלה שלא יכולים אחרת
כבר כיום.
אפילו אם ילדיהם ייוולדו בעוד עשור.

לכל אלה בעיקר המסר הזה.

---
אחד האדם

כצאן לטבח, כצאן לזבח.


ואף ששלח אברהם את ידו מן הנער והעלה את האיל כעולה, במובן הזבח הטהור.
ואף שבין מקטרגי התפיסה הטבעונית לאמור גם סיר הבשר.
הריני פונה אל המפרידים בין אדם לבעל חיים,
ומאדירים את האדם אל מעלה מבעל החי.
הבה נתמקד באדם.

נראה את מארש הילדים הצועדים,
במדיהם ובילקוטיהם, אל מכלאות.
מרצון ההורים.
וזה בסדר.

---
האלימות היא עצם הוצאת הילד מחזקת אמו. מחזקת משפחתו. מחזקת סביבה שהיא אוהדת מראש, גם אם אותו הורה או מלווה או בוגר איננו חכם במיוחד, או מאוזן תמיד מכל בחינה.
---
רק ההורה יכול ללמוד את תפקידו - באמצעות מה שהילד מלמד אותו.
יתכן תחליף במקרי קיצון, אבל איננו מדברים על מקרי קיצון כאן.
אם רוצים לדבר על מקרי קיצון, הבה ונתבונן אל מקרי הקיצון המחונכים, תוצרת המערכת הכולאת.
הבה נתבונן במקרי הקיצון בה.
כולם נגועים באי הבשלה.

אי הבשלה שאיננה נובעת כל כך מהמערכת הקיימת, אלא מהיעדר נוכחות הורה, מבוגר אחראי אוהד ומחויב מבחינה גנטית.
לעתים אותה נוכחות כן קיימת והיא עצמה עדיין לא הבשילה בהיבטים מסוימים. כפי רוב הגזע הנאור. הגזע הנאור הוא הגזע היודע מהי טובת הילדים כולם. טוב מהוריהם. והוא מתאפיין בתמימות מופלגת להאמין שכל הספרטיזם הזה הוא לטובת הילד.

כאן ההיבט הילדי, זה שלא הבשיל בתחומים מסויימים - מתבקש להתבוננות מעוד זווית.
אותה אם נפעמת להכניס את בתה לכתה א', למטרות חישול חינוך ותסכול נכון, ומציינת ש-הנה, ילדתה כבר כל כך בגרה שהיא הולכת שם, אינה נפעמת מטוב המעמד, מהתפעמות והתעלות רוח האדם, אלא, זהו הפחד, והכאב, וחוסר הבטחון, וחוסר הרצון וחוסר ההבשלה לצאת מהבית. זה הדהוד הרגשתה היא, כשעמדה שם ולא ידעה את נפשה מהתרגשות אמה שלה, בד בבד עם פחד וחוסר בטחון ועד מהרה תסכול עמוק.
כל אלה כפי שלמדה והתחנכה אותה אם יקרה,
לטובתה היו. לכן היא מתרגשת. כי טוב לה.
טוב לה לעשות מה שהיא מאמינה שטוב לילדתה.
ואין לה מושג מה היא עושה לה.
כי זה לא לטובת אף אחד.
זה פשוט מיותר.


אין אדם השש למצוא את עצמו כפות על מזבח הרעיונות השוללים את זכותו לגדול ולצמוח כאדם חופשי בעולם בו התנאים מותאמים לצמיחתו החיונית ולחיוניות הבשלתו.

לא לטובת אף ילד, להיות כלוא, בצפיפות בלתי הולמת או מוצדקת, עם בני גילו בתחרות אווילית ואינסופית, אוירה אלימה, גדרות ומנעולים.

---

לא נעים לקרוא את הדברים,
ואין ברירה,
אין אפשרות ולא מתאים אחרת
ואלה החיים.

על חשבון הילדים.

---

כמעט לאף אחד לא מתאימה או אפשרית דרך החינוך הביתי.
זה באמת מיעוט שבמיעוט שבמיעוט ללא הפרדה בין דת צבע גזע מין ואופן החינוך והלימוד הביתי.

מי אשר לא יכול אחרת וחי כך - זוכה ללמוד הורות אחרת וחניכה משפחתית דינמית.

---

ההורה הזה, הכותב כאן קורא להורים לשנות את התנאים.
חד וחלק.
לשנות את התנאים מהיסוד.
לקחת אחריות.
כי מה שקורה עם הילדים במוסדות הכליאה והענישה על לא עוול - לא לעניין.


מוקרבים
הילדים
כצאן
לזבח
ומובלים
הוריהם
כצאן לטבח.

---
זה צריך להיפסק.

---

אחד האדם

יום שבת, 29 באוגוסט 2015

היו קשובים

אין שום כוונה לשכנע מישהו לעבור לדרך החיים שנקראת החינוך והלימוד הביתי (חל"ב).
לא מדובר להעביר ילד למסגרת אחרת. מדובר לשנות את דרך החיים של כל המשפחה וזה עניין של כל משפחה ומשפחה לבחור כך או אחרת.
בהחלט מדובר על העלאת המודעות ל"טובת הילד".
בראש ובראשונה טובת הילד.
אחר כך כל השאר.
ושההורים, ברגיל, הם היודעים ולהם הזכות הטבעית להחליט מהי טובת הילד שלהם. על פי אופיים ונסיבות חייהם.
ואם מבקש הקורא לציין עניינים סוציאליים, לא על זה מדובר כאן בכלל.
אלא, על הורים, אתה ואת ואני ואנחנו כולנו, אשר הופקדה בידינו הזכות למלא את חובתנו - ללוות, לחנוך ולהתחנך על ידי הילד.
---
כל אחד בוחן את טובת הילד שהופקד אצלו. זה כך ממילא - רק עדיף - במודע.

ורבים, עדיין, מחליטים שטובת הילד היא מערכות הכליאה.

הדברים באים לעורר את אלה שלא יכולים לבחור כך. שיתעורר בהם הכורח לנהוג מעשה החינוך הביתי.
וכל השאר תבוא עליהם הברכה, להיות קשובים לילד,
כמה שניתן, כשהוא הולך אל וחוזר ממערכות הכליאה החברתית -
וזה לא חשוב אם הוא מאושר עד הגג או מייבב.
בשני המקרים.
היו קשובים.

---
אחד האדם

יום שני, 10 באוגוסט 2015

תינוק גיבור ישראל

החוצפה הזו של התאונות.
מיליוני בני אדם מסתובבים בחום, במקום להישאר בבית,
הולכים לסבול קצת במלון, באילת או בכל מלון אחר,
בשיאי חום שלא מוכרים גם לזקני המדבר הזה,
ויש תאונות.

וזה כותרת גדולה בעיתון.
שנזדעזע.
שנוכל להרגיש איזו חמלה, ורחמים,
שנוכל להעלות את החרדות, ללחוץ על כפתורי הבהלה.
ועדת חקירה תוסיף נהלים.
ויהיו תאונות.

שנוכל להרגיש. הכל זה כדי שנוכל להרגיש.
קהות חושים היא תוצאה של טמטום.
טמטום זה לא טפשות.
טמטום זה ראש בלטה.
Thick as a Brick

כולנו מטומטמים לחשוב.
כולנו מטומטמים לא להרגיש.
זו תכלית בתי הספר. הגנים.
האוניברסיטאות קצת פחות אבל מצטרפות.
זה נעשה באופן מעניין מאוד.
עם יועצת. ועובדת סוציאלית. מכניסים ילדים למכלאות.
והטמטום הבסיסי בו נגועים המורים והמחנכים והמחנכות והגננות,
הטמטום הממוסד.
זה שמייצר פסיכולוגיה ופסיכולוגים, ונותן בילדים סמנים, ונותן בהם סמים.
זה הטמטום החינוכי.
כולנו מטומטמים.
טוטמים.
לתעשיית הטמטום אין אלא לשמר את קהות החושים על מנת למכור לך איזו תחושה.
----
הטרוריסטים הרעיוניים מוכרים לך איום קיומי. זה ממחלקת הביבים.
ערוצי הכבלים מוכרים לך הרגשות. דרמה. צחוק. אלימות. ערמות של אלימות.
חרדה קיומית, פחד בהלה ומנוסה מכל אפשרות להתבונן לרגע במציאות ובחייך את/ה, כל אלה מתוחזקים מצוין.

התקשורת מטומטמת. אולי יותר מכולם. אנשי התקשורת עסוקים בתעמולת הטמטום.
התקשורת היא אמצעי השליטה.
הרגשות הם המופעלים ומפעילים.
את האינפנטיל.
זה, המטומטם מילדות.
ובטמטומו הבוגר,
מפקיר את ילדיו למערכת כליאה מבלי לחשוב לרגע באמת.
להשיג עוד וכעוד ולהרוויח עוד ועוד וסרטן הצריכה מכה בו עוד ועוד ויותר ויותר.
וילדיו, נכלאים יומיום.
בכלא הנורא הזה.
---
ובראש מערכת השמרטף הזוועתית הזו שמו את בנט.
תינוק גיבור ישראל.

פסיכופת

אפשר כמה מילים על פסיכופת?


פסיכופת הוא זה שעושה מה שרבים מייחלים שיקרה - 
ושמישהו אחר יעשה את זה,
הפסיכופת הוא המישהו האחר שמאפשר לנו לכולנו,

להזדעזע מהתוצאה - אבל בלי לקחת אחריות.
.
פסיכופת הוא הנציג של הקצה.
כאשר אני בז לאחר אני קצת פסיכופת.
כאשר אני יהיר, יקיר, יתיר, תדיר מעל אחרים,
קצת מעט, יש בי פסיכופת.


יש הטוענים שככה הוא נולד, הפסיכופת.
הוא לא.

פסיכופת הוא תגובה, תגובה מתמשכת,
אפילו תגובת שרשרת 

לשורה של מחדלים עקרוניים,
שכן, אדם נולד עם טמפרמנט מסוים. 

וזה עיקר השוני בינו ובין אחיו.

טמפרמט סוער למשל, להמחשה של זה,
כאשר הוא נתקל כמו בקיר בעיקור, סירוס, עוות,
עוול, איוולת, התעללות, טמטום, סד כמסד,
ילדותיות הורית, פדופיליה תרבותית, קנאות,
לאומנות, ביטול עצמי, הקרבה, קרבנות,
הוא עשוי לחפש פתרון סופי לתסכול מתמשך.

כך מתהווה פסיכופת. במעשה אחד, 
או שורה של מעשים שכולם על חשבון חיי אחרים.

הרוב, תודה אל ולחסד,
שורדים את זה ללא מעשים כאלה. קיצוניים.

הרוב רק ממשיך להזין את המצע הזה 
על פיו חרדה היא ההוכחה לכשירות אימהית, 
חניקה כפייה ושליטה ללא מצרים הן הביטוי הנשגב לאהבה, 
וכליאה היא בהחלט דרך לגיטימית
לאילוף הילד להיותו סתם פסיכי.


שזה הרוב.
רובינו.
סתם פסיכיים. בלי אחריות על פסיכופתים.

החברה מטפחת את הפסיכופת, 
מגדלת את העשב השוטה - כאפשרות.
בד בבד מעלימה עין.
כמו הירדמות השוטרים מול פסיכופת ידוע מראש.


לעולם נמצא האדם שייקח על עצמו את הטירוף, 
ויעשה מעשה שיש לא מעטים שבהחלט לא מצטערים עליו.
הם לא היו עושים את מה שהוא עשה,
אבל הם לא מצטערים.


לדבר זה קל.

והקל ביותר זה להפחיד.
ואם אתה עושה מעשה, כמו דאעש, עורף ראשים,
הקורא התמים ממש יכול להרגיש את הסכין
יורדת על צווארו.

עד כדי כך.

הכל מוביל אל מעשה. 
בדיעבד לעולם זה מעשה מובן מאליו.
כמו רצח גנדי.
רצח מרטין לותר קינג.
רצח ג'ון לנון, יצחק רבין, וכן הלאה...

תמיד בסוף יש פסיכופת מטופח היטב,
בידי חברה מודעת וחברה לא מודעת,
והסביבה שסיפקה ומספקת את כל התנאים
לצמיחה של פסיכופתים, לא לוקחת אחריות.


אלא מזינה את המצע היטב,
ומדשנת מצוין, שיהיה הבא,
המקרה הבא, 


אפילו כותרת יותר גדולה בעיתון.


ישראל-פלשתין

משעשע איך הימין הקיצוני מאפשר
למה שהשמאל הקיצוני מדבר עליו
לרקום עור ולקרום גידים.


ישראל-פלשתין
מדינה דו לאומית.


בעל כורחו תהיה.
על אפו ועל חמתו של הימין,
תהיה כאן מדינה דו לאומית,
כשכולם שווי זכויות,
עם זכות השיבה וכל הבלגן.


רוצים היהודים להיות רוב מוחץ?
יבואו בהמוניהם, ניתן ליישב נגב שלם.


ארץ ישראל איננה החדר המוגן של העם היהודי,
המקלט האטומי של היהודים.

מעולם לא היתה.
בקושי מקלט לנשים מוכות.

אין שום סבה שתהיה מדינה יהודית.
זה דבילי.

ממילא אנחנו לא יהודים.

הרוב הגדול, האתאיסטי לכאורה,
הוא פרוטסטנטי בפועל.


המתהדרים באדרת הדת, תרתי משמע,
אלה הרוצים לשלוט במנגנון, שזה הדת - פולחנים -
הם רק חיקוי של יהודים גלותיים,
שהתייהרו על שכניהם והזינו את האנטישמיות במו ידם,
על מנת שיוכלו להיות אחים לצרה.


צבא ההגנה לישראל כבר מזמן הוא האקדח בידי דניאלות וויסיות כאלה.

והשם - ישמור.

---

ישראל-פלשתין 
יכולה להיות בירת המזרח התיכון
ולכונן יחסי שלום עם כל העולם.

למרבה הפלא
ישראל לא מעוניינת בכך.

וגם לא פלשתין.יום שבת, 8 באוגוסט 2015

באותה נשימה

אדם סגור בעולמו עד כדי כך

שעולמו שלו המוכר לו לדעתו,

זר לו כאשר הוא חוזר אליו

ולעתים זר לו עד לזרא.


התפעמות אל על

עשויה להביא אדם

אל תחתיות שאול.

באותה נשימה

יום רביעי, 5 באוגוסט 2015

כוס מים?

אולי זה החום.
אולי זה רק החום.

---


איך אצליח לדבר עם הבוגר שבך? 
עם הבוגר שבי?

איך אנטרל את הילדון, הילד הקטן, 
זה שמבעבע בי, שאכל אותה ובגדול,
שרוצה לנקום, להיות צודק, להיות בסדר, 
להיות אהוב, ראוי, קדוש, מוצלח, מוכר, נערץ.

איך אחבק את הילד הקטן, ואלחש על אוזנו שהכל בסדר, 
ועכשיו, הגיע הזמן להתבונן בדברים מעמדה יותר פרקטית, 
יותר בוגרת, פחות צודקת, פחות משקל לדברים, יותר שכל ישר.

ללחוש על אוזנו שעיקר שהשכל הישר הוא שהפגיעה באחר אין בה תמורה, אינה מתמירה, אינה אלא חוסר טעם, תפלות מעקרת.

איך אוהב את הילד שתשומת הלב שקיבל,
מעולם היתה אפופת תנאים.

ללא כל תנאי עלי לאהוב את הילד הזה.
על טיפשותו, על אכזריותו, על נטיותיו, על תמימותו.

---

זה הילד שמפריע לבוגר לראות איך אפשר להקשיב לאחר.
להקשיב לילד השני. שמלהג ומתנצח, וצודק, ומשווה.

הילד הקטן הוא שמשווה. 
הוא המשוכה. והוא הבעיה.

----

הלו, בוגרים, יש איזה רעיון?
איך הילד הקטן יהיה הפתרון?

---

שמא נפסיק להקריב את הילדים על מזבחות האווילות הזו, 
בה הילדים שבנו, לא הילדים הפיזיים, הילדים שבנו הם ששורפים תינוקות ממש, או נותנים בהם סמנים, 
מתעללים בילדיהם הם ובד בבד ברצח תינוקות של הצד השני. הצדק השני.

שמא נתבונן במבט יציב.
ונסכים להתחיל לחיות בטוב. 
ללא פחד.

ללא קרבן וללא אלימות כלוויין נוכח בחיים תדיר.
---

המעשה הוא פשוט.
להתכנס. ולשבת ביחד.
ללא שלטים.
ללא נוהמים וללא נואמים.

אולי - להיפגש.

הילד הקטן מתקומם, 
אני עם בנט לא אפגש, 
שב. 
אם יבוא בנט ויישב,
לא תתן לו
כוס מים?---


אחד האדם 

יום שלישי, 4 באוגוסט 2015

לגאווה יש מצעד

יצא לי היום מהפה שלוש פעמים, בהזדמנויות שונות:

"מצעד הגאווה, בירושלים הוא מעשה אלים.
מראשיתו ועד אחריותו."


ולא ממש הסכמתי עם מה שאמרתי.
אפילו הופתעתי.
לא ממש הבנתי מה אמרתי.

ועדיין. לא יכול להתווכח עם זה - 
הפגנה, מצעד, מלחמה בשנאה, מאבק צודק, 
הכל אלים. ממש. 

ולמה לא יכול להתווכח עם זה.
כי זו אבחנה.

ללא שמץ בקורת.

כי אפשר שנדרשת כאן אלימות.
לעתים היא נדרשת - האלימות.
כך נראה.


---

אפשר שעדיין, גם החירות להצהיר על החירות לאהוב - 
עדיין זקוקה לקרבן ראוי.

אפשר שעדיין, 
הננו זובחים את בנינו ובנותינו
וזונים בגופם להיות לעולה על מזבח הצדק.


---

לגאווה יש מצעד.

---

אחד האדם

שעוות הקרבנות הנצחית

הימין מתחלחל מהסתה שמאגדת אותו - את הימין - כגוף אחד, שתחת אחריותו המחתרת היהודית, כלומר החבלנים היהודים מסתופפים. בעוד לעולם אלה כמה עשבים שוטים.
מטיח הימין "השמאל מסית."
כלומר, כל השמאל. לא רק כמה עשבים שוטים, שלא מבינים שהימין לא יכול לקחת אחריות על המטורפים שעושים מעשה בשמו.

מצד שני, אולי לא שבעים ושתיים בתולות שזה עונש נורא לאחרי המוות, אבל ככר ברוך גולדשטיין מדברת בשם עצמה. תהילת עולם יגאל, תהילת עולם עמיר.

---

שימו לב. 
בשם הדת שלא מרשה לי לאהוב את עצמי,
את גופי, את האדם באשר הוא אדם,
אני רוצח את הכופרים באותה דת
שעיקרה לא תרצח.
-

בשם הדת על פיה האדמה קדושה מהאדם.
הלאום חשוב מהאדם.
ראשית אני יהודי ואחר כך אדם,
ראשית אני מוסלמי ואחר כך אדם,
ראשית אני בריון אשפתות ואחר כך אדם,
ראשית אני ראש ממשלה ואחר כך אדם,
ראשית אני רוצח ואחר כך אדם,
ראשית אני טבעוני ורק אחר כך. בן אדם.

---

וזהו 
זה
המנגנון שמכוון ילדים לגדול אצל הורים אשר במכוון
הבגרות הרגשית שלהם חתומה בשעוות הקרבנות הנצחית. 
-
זה המנגנון שמשאיר אותם ילדים. בעל כורחם.

אותם. אתכם. אותנו.
-
כולנו ילדים - בכוונה.
קל יותר להפחיד, להזיז,
לשנע,
לשלוח אל המוות משני צידיו, להרוג ולהיהרג.

להזריק לנו כימותרפיה
ולסמם אותנו בסמים נוראיים,
לסמם את הילדים בסם נורא ואיום.

---

המלחמה הרגולטרית בסמים נלחמת בצמח המבריא ביותר
על הפלנטה מתוך כך שיביא להקטנת צריכת התרפות/סמים הנמכרים היום.
המערכת מחייבת אותנו להתמכר לכדורים,
נוגדי דיכאון, נוגדי חרדה.


אולי לא יודעים את זה אבל יש סטטיסטיקה מרנינה ממש למספר המקרים שמתים בשל תרופות. כלומר, אובר-דוז, רפואי, עם פושרים חוקיים.
אבל החלוקים נותרים
לבנים.
רוב מוחלט של מבוגרים לוקח יותר מדי תרופות וסמים על מנת לפגוע בגופו, ולצרוך עוד סמים ותרופות. 
לא חגיגת. חגיגה.

חברות התרופות שולטות בכלכלה.
וכל זה מצדיק שיהיו ילדים נצחיים.
שיִרְצחו. שיירָצחו.
---


המדינה מעודדת את האזרח להישאר צעיר לנצח.
לא כדי לחוש נאהב.
אלא כדי להיות ראוי להעלאה לקרבן.
---

אל מזבח ההכרה שמראש, בדיעבד ומכל היבט מכל זווית, 
אם לא בא מהאדם עצמו,
יתבגר הקורא להכיר בעצמו בעצמו, לאהוב עת עצמו,
לאשר את אושרו, וכל זה - מתוכו.
אז, הילד, כבר לא ראוי להיות לקרבן על מזבח הצדק
אלא להתבגר בזמנו אל היותו ראשית לכל - ובסופו של יום -
אדם.

שלם.


----

האדם הבוגר האחד. קיים בכל ילד.

התבונן. התבונני.

התבוננות.

---

האדם האחד


יום שני, 3 באוגוסט 2015

מסתבר

השלום עם אחינו - הוא הקשה ביותר.
יותר קל לעשות שלום עם זר מאשר עם מישהו מוכר.

איך עושים שלום עם ילד קטן?
שלום הרי זו החלטה בוגרת. אמיצה. מפוכחת.
איך יפלו גיבורים? מה פיצוי לקרבן אם לא דם?

---

מתחילים בבית - פנימה.
עם עצמך. עשה שלום עם עצמך.
היי בטוב עם עצמך. עשי שלום במרומייך.

---

אחר כך אפשר לעשות שלום עם הסביבה הקרובה.
זה תמיד מפתיע מאוד את הצד השני
כשמשוואת השלום לא לוקחת צדק והגינות בחשבון כמעט בכלל

משוואת השלום אומרת שלב האדם האחד הוא לב אוהב

האדם האחד טוב אם יימנע ככל האפשר - מהממסד.
בחינוך, בבריאות, בפרנסה ובשירות הציבור.

הממסד הוא ממסד נלחם. זה לא חייב להיות ככה.
על מנת שזה ישתנה - טוב לייבש אותו.
את הממסד.

במעשים ולא בהצהרות. ללדת בבית. למות בבית.
לדאוג לבריאות הפיזית ולבריאות הנפשית.
לא להקשיב לעיתונות, לא לראות טלוויזיה חדשותית.

לא לקנות מותגים.
לחיות את חייו מתבקש האדם האחד.
ואם יש צורך למחאה. בשקט מוחלט. בדממה.

זה מסר של אי אלימות.
וזה יוציא את האקדח והיד האוחזת בו תירה ירייה.
השלום עם אחיי הוא הקשה ביותר.
מסתבר.

---

אחד האדם


יום שבת, 1 באוגוסט 2015

שלום ילד

שלום ילד. 
אני יודע אתה חושב שאתה כבר לא ילד.
יש לך רכב שרד, חליפת שררה, כבר נלחמת ברעים, כבר הרגת, כבר איבדת חברים והקרבת קרבנות, 
אתה מתגלח על מנת להיראות נקי, ולחייך המגולחות ישלו את אשליית הגיל הצעיר והשמחה המזדקנת.

שלום ילד,
מה שלומך?
אתה מסריח מכל מיני חומרים, אתה חושב שככה היא תתחנן אל גופך. אתה לא מסריח מזיעה או חס וחלילה ריח גוף
. אתה כבר יודע איזה עניין או שניים בחייך.
אתה כבר לא ילד.

אתה כן. תינוק, אינפנטיל. 
החליפה זו רק אדרת, אינך מסכים להתבגר, להתגבר.

הילד המתקדם והנאור,
מבקש מחקר שיביא לפתחו פתרון כזה או אחר.
מחקר. חלוקים לבנים. זה מה שישכנע אותך.

בולשיט.
זה מה אתה מסיק מהתנהלות המדיה.
האינפנטילית בפני עצמה.


שלום ילד,
לא צריך מחקר על מנת להבהיר לילד,
שהתבגרות ההיא רק עניין של החלטה.


להפסיק להישען על האחר.
על אמונות שאין בהן אפילו לא צל של שכל ישר. 

להניח לצדק. רק האינפנטיל צודק ולא מוכן לשחרר.

לא צריך מחקר.

זה מובן מאליו.


---
כאן היה נכון לעשות קישור לקורס התבגרות, עם קרדיט קיים של מאות מטופלים ואמצעים אנרגטיים שעשויים להניח תשתית טובה להתבגרות.

והילד שמשתוקק להתבגר, היה אמור להשתכנע ולבוא, משו כמו ארבעה אחוז. (סטטיסטיקה חבוב היא משחק ילדותי מעולה)

----

אבל ברם אולם, אף על פי ועל פי כן, 
לא משוחק המשחק. 

---

שלום ילד - תתבגר
ב ע צ מ ך.


---

אחד האדם

שלום

ש
ל
ו
ם

שתי אפשרוית לכאורה עומדות
בפני העם היושב בציון - 

האחת - הפרדה, פיזית,
שתי מדינות שונות לשני עמים דומים -
עם גבולות ברורים.


היושבים בשטחים לא להם, ייאלצו לבחור, 
או להמשיך באדמה היקרה ולחיות תחת שלטון פלשתיני,ללא הגנת צה"ל, או לסגת לגבולות מדינת ישראל,
על פי מה שיוסכם ולחיות בשלום עם הפלשתינים
ועם היהודים הישראלים (שזו המלחמה האמיתית כאן).


האפשרות השניה,
שמתהווה וקיימת בעל כורחנו היא מדינה דו לאומית.

הזכות לבחור ולהיבחר ניתנת אוטומטית גם לפלשתינים
 היושבים בשטחים לא לנו,
והשטחים הופכים להיות מדינת ישראל הריבונית.


יש כמובן עוד אפשרויות,
יש הצדקות להמון אפשרויות, ורצח ודם.


אבל זה העיקר.

הקרבנות הנצחיים, 
אלה שכאשר מתוכם יוצא מרצח
והופך לרודן ומקרבן 

הגנתם האינפנטילית
מצביעה על המחיר שהם משלמים

מיד מראים את ההוכחות לכך
שהצד השני לא בסדר, 

בבחינת - הוא התחיל -
שוכחים נתון אחד קטן. המקרבן הוא אנחנו.

ויש לנו את כל ההצדקות שבעולם,
 איננו יודעים קרבה אלא הקרבה.

תינוקות, ילדים, ילדותיים, מסרבים להתבגר.

לאומנות היא חוסר בגרות.

כך, הקרבנות הנצחיים משני הצדדים,
ימשיכו להוציא מתוכם משוגעים,
מפגעים בודדים, יגאל עמירים
וקנאים לדבר אדוני
שבא להם לשחוט אנשים
שמרשים לעצמם לאהוב
- שמא יתגלה לו לשוחט שהוא כזה -
אוהב אדם  - כלומר - אם זה מותר.


כעת יכול אדם לבוא בטרוניות ובטענות צדק.
אבל כאן מדובר בחסד.

והוראת החסד היא פשוטה

לא שלום עכשיו

אלא

חתירה 
לשלום
בכל
מחיר.

זה לא אומר שנסכים לשלם כל מחיר עבור השלום. זה כן אומר שהחתירה, ההתקדמות לעבר, הרצון להגיע אל השלום - לאלה אין מחיר.

כלומר, למשל גם אם עלבוני קשה מנשוא כאשר אני מגלה שאת, אהובת לבי - 
בזה לי או פוחדת ממני - 
עלי לשלם את המחיר
ולהישאר עם ההחלטה שהאמון שלי בך מוחלט.
כפי שכבר הוחלט.

והרינו מתענגים על נוצת החסד שמאפשרת שלום.

שלום אמת.
שלום מוחלט בבחינת שלום שהחלטנו עליו.

ואהבה.

נתחיל בך ובי?
---

אחד האדם

מידהמ
י
ד
ה


מכל המידות, מכל המידות כולן,
מה שהשתבש ומשתבש תדיר
הוא 
קנה המידה.

וכאשר קנה המידה מעוות תדיר,
כלומר, מופגזות אנרגיות מטרידות
בדמות זוועות, מחדלים, אסונות, מרד,
מעשי אכזריות, תמונות מרומזות וממשיות.
הסתה תמידית מתרחשת
בלא שום קנה מידה למציאות עצמה.

כך 
המדיה היא המציאות ובה 
אין קנה מידה.
אין מידה.
אין מידות.
ודאי שאין טוהר מידות.


אותה מדיה שתפקידה להעיר מרבצם
חוסר תפקוד וסדר בסיסיים,
התקיימות של אין שכל ישר באופן מוגזם,
שחיתות וכן הלאה,
עובדת בשירות היפוך קנה המידה,
כאשר המאיישים את המדיה
נכנעים לממשל דורס,
לטקטיקות של הפחדה וסחיטה באיומים.

המדיה מתאימה את עצמה אל לקוחותיה:

עדר ילדותי
ששולח את ילדיו
אל זוועת הכליאה המחשבתית,
אל חינוך ואילוף וסירוס ושבי ועוול ואיוולת
לחינוך יש משרד ובראשו ילד. 

ואין שום קנה מידה.
ואין מבוגר אחראי.

---
על כן,


למען הבריאות ולמען יאריכון ימיך על פני האדמה, למען נפשך ולמען ילדיך, למען חייך ובריאותך הגופנית הבסיסית, הימנע מהמדיה.

הימנעי מהמדיה וירווח לך.
שכך אין המדיה חופרת לך במוח במטרה למצוא שם את נקודות ההפעלה, כרובוט מונחה
של ראש ממשלה או אידיוט אחר.

ואז, חוזר קנה המידה למקומו הטבעי.
לא תוכל להימנע מלשמוע את המתרחש.
כל מעשה זוועה יגיע לאוזניך, וכמה שיותר זוועתי כך יותר מהר.


ואם אתה חוזר אל המדיה
אתה יכול לראות איך המדיה מכוונת
את מה שנדרש בדיוק
על מנת שאנשים ישרים וטובים ואהובים
 שברגיל חיים את חייהם
ייצאו מכל פרופורציה לנוכח מקרה אחד או שניים
שבאמת נעשה מעשה שלא ייעשה,
על ידי מי מהצד שלהם.

הטרור והטירוף מוצאים את הכובע להתהדר בו
בכל מקום על פני האדמה.

אם זו כיפה של ילד אבוד
שהוריו עדיין לא התבגרו להבין מעט שכל ישר
והלכו להגשים אגדות על חשבונו
או כאפיה של ילד ש'הציונים ימח שמם' פגעו במשפחתו,
זה לא חשוב.

המעשה לעולם בא לעורר הדים ולהשליט טרור.

ברוך גולדשטיין לא שונה במאומה מכל מחבל מתאבד שהתפוצץ בתל אביב.

הכובע לא חשוב.

---


החרימו את החדשות ואת מהדורות החדשות ואת הפרשנות והאקטואליה, החרימו כמה שיותר.

הבה ונטפל בלא מאוזנים
בקצוות

במקום לדחוף אותם אל התהום.

כי את זה

אנחנו עושים

כל הזמן, ומתחילים בגן הילדים.


----


אחד האדם