יום שני, 31 באוגוסט 2015

כצאן לטבח, כצאן לזבח.


ואף ששלח אברהם את ידו מן הנער והעלה את האיל כעולה, במובן הזבח הטהור.
ואף שבין מקטרגי התפיסה הטבעונית לאמור גם סיר הבשר.
הריני פונה אל המפרידים בין אדם לבעל חיים,
ומאדירים את האדם אל מעלה מבעל החי.
הבה נתמקד באדם.

נראה את מארש הילדים הצועדים,
במדיהם ובילקוטיהם, אל מכלאות.
מרצון ההורים.
וזה בסדר.

---
האלימות היא עצם הוצאת הילד מחזקת אמו. מחזקת משפחתו. מחזקת סביבה שהיא אוהדת מראש, גם אם אותו הורה או מלווה או בוגר איננו חכם במיוחד, או מאוזן תמיד מכל בחינה.
---
רק ההורה יכול ללמוד את תפקידו - באמצעות מה שהילד מלמד אותו.
יתכן תחליף במקרי קיצון, אבל איננו מדברים על מקרי קיצון כאן.
אם רוצים לדבר על מקרי קיצון, הבה ונתבונן אל מקרי הקיצון המחונכים, תוצרת המערכת הכולאת.
הבה נתבונן במקרי הקיצון בה.
כולם נגועים באי הבשלה.

אי הבשלה שאיננה נובעת כל כך מהמערכת הקיימת, אלא מהיעדר נוכחות הורה, מבוגר אחראי אוהד ומחויב מבחינה גנטית.
לעתים אותה נוכחות כן קיימת והיא עצמה עדיין לא הבשילה בהיבטים מסוימים. כפי רוב הגזע הנאור. הגזע הנאור הוא הגזע היודע מהי טובת הילדים כולם. טוב מהוריהם. והוא מתאפיין בתמימות מופלגת להאמין שכל הספרטיזם הזה הוא לטובת הילד.

כאן ההיבט הילדי, זה שלא הבשיל בתחומים מסויימים - מתבקש להתבוננות מעוד זווית.
אותה אם נפעמת להכניס את בתה לכתה א', למטרות חישול חינוך ותסכול נכון, ומציינת ש-הנה, ילדתה כבר כל כך בגרה שהיא הולכת שם, אינה נפעמת מטוב המעמד, מהתפעמות והתעלות רוח האדם, אלא, זהו הפחד, והכאב, וחוסר הבטחון, וחוסר הרצון וחוסר ההבשלה לצאת מהבית. זה הדהוד הרגשתה היא, כשעמדה שם ולא ידעה את נפשה מהתרגשות אמה שלה, בד בבד עם פחד וחוסר בטחון ועד מהרה תסכול עמוק.
כל אלה כפי שלמדה והתחנכה אותה אם יקרה,
לטובתה היו. לכן היא מתרגשת. כי טוב לה.
טוב לה לעשות מה שהיא מאמינה שטוב לילדתה.
ואין לה מושג מה היא עושה לה.
כי זה לא לטובת אף אחד.
זה פשוט מיותר.


אין אדם השש למצוא את עצמו כפות על מזבח הרעיונות השוללים את זכותו לגדול ולצמוח כאדם חופשי בעולם בו התנאים מותאמים לצמיחתו החיונית ולחיוניות הבשלתו.

לא לטובת אף ילד, להיות כלוא, בצפיפות בלתי הולמת או מוצדקת, עם בני גילו בתחרות אווילית ואינסופית, אוירה אלימה, גדרות ומנעולים.

---

לא נעים לקרוא את הדברים,
ואין ברירה,
אין אפשרות ולא מתאים אחרת
ואלה החיים.

על חשבון הילדים.

---

כמעט לאף אחד לא מתאימה או אפשרית דרך החינוך הביתי.
זה באמת מיעוט שבמיעוט שבמיעוט ללא הפרדה בין דת צבע גזע מין ואופן החינוך והלימוד הביתי.

מי אשר לא יכול אחרת וחי כך - זוכה ללמוד הורות אחרת וחניכה משפחתית דינמית.

---

ההורה הזה, הכותב כאן קורא להורים לשנות את התנאים.
חד וחלק.
לשנות את התנאים מהיסוד.
לקחת אחריות.
כי מה שקורה עם הילדים במוסדות הכליאה והענישה על לא עוול - לא לעניין.


מוקרבים
הילדים
כצאן
לזבח
ומובלים
הוריהם
כצאן לטבח.

---
זה צריך להיפסק.

---

אחד האדם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה