יום שבת, 28 במאי 2016

רשמתי לפניייש אלה שחייבים ממש להביא בפניך
את חוות דעתם עליך ועל חייך,
ללא שום בקשה או הזמנה מצדך.

משבחים או מוכיחים אותך - היינו הך.
שהרי עיקר העיקרים של השכל העקום הזה,
הנו הלבנת פניך או הסמקתם, גנאי או שבח.


---


לפיכך רושם לפניו אחד האדם הערה,
שישתדל עד מאוד לזכור שכאשר באה דמות
לומר לו דברי מחמאה או תוכחה,
או מחמאה כתוכחה,
או תוכחה כמחמאה,
ירשום את הדברים לפניו.

ואם יש בידו אף יוציא דבר כתיבה ונייר
וירשום ממש,
ובכל מקרה יודיע לה לדמות -
"רשמתי לפניי".---


תודות
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה